Båtsfjord er et særegent sted på mange måter. Selv om kommunen strekker seg over et landområde på drøye 1435 km2, bor det ikke mange der. Innbyggertallet har likevel steget de senere årene på grunn av innvandring. Av de vel 2200 innbyggerne i kommunen kommer nesten 30 % fra Litauen, Polen, Russland, Finland og Sri Lanka. Båtsfjord kommer på andreplass, etter Oslo, når det gjelder prosentandel innvandrere.

Båtsfjord ligger i det nordsamiske området på nordsiden av Varangerhalvøya i Øst-Finnmark (det nordsamiske navnet er Báhcavuona gielda). Den 13 km lange Båtsfjorden strekker seg innover i landet og selve sentrumet er konsentrert langs fjorden i et fiskevær. Mesteparten av bosetningen i kommunen og kommuneadministrasjonen finnes der. Kommunevåpenet reflekterer hvor viktig fiskeri er, med en fiskekrok i sølv mot blå bakgrunn.

Syltefjordstauran

Fuglefjellet Syltefjordstauran er ikke bare et av Norges største og viktigste fuglefjell, det er faktisk verdenskjent blant fugletittere. Et mangfold av fugler holder til i fjellet. Havørnen bruker det 200 meter høye fjellet som strekker seg 3 km som jaktområde. En rekke andre fuglearter bruker fjellet til hekking. Blant disse finnes alke, krykkje, lomvi og mange havsuler. En sjelden gang i blant gjester lundefugl og teist fuglefjellet.

Det er derfor ikke rart at fugletittere fra hele verden valfarter til Syltefjordstauran for å oppleve det rike fuglelivet der. Fjellet er for bratt til å bestiges, og går rett ned i fjorden, så man må bruke båt for å oppleve det mektige og vakre synet. Ikke bare er det en fryd for øyet, det er spesielt å lytte til symfonien av fuglene som kommuniserer seg imellom.

Naturreservat

Makkaurhalvøya naturreservat ble opprettet i 1983 for å bevare Syltefjordstauran fuglefjell. Reservatet har også som formål å bevare det tilhørende plante- og dyrelivet som hører naturlig til i området. Selve området er også typisk for Øst-Finnmark kystregion og derfor bevaringsverdig. En 700 meter bred front som består hovedsakelig av grov sandstein er særlig utsatt mot det barske Barentshavet som ligger like utenfor.

I strandområdene med sine fint utformede sandvoller vokser strandrug. Denne 40 til 70 cm høye gressarten er et kornstrå med aks som kan minne om rug, og som er lett å kjenne igjen med sine karakteristiske blågrønne, lange og spisse blader. Rotsystemet er med på å spre planten og fungerer som en bindeplante i strandområdene. Laksanden er også et velkjent syn i kystområdet, spesielt når den feller fjær.