Båtsfjord kommune, eller Báhcavuona gielda som det heter på nordsamisk, ligger vakkert til på kysten av Øst-Finnmark på nordsiden av Varangerhalvøya. Rett utenfor ligger det mektige og ville Barentshavet. Båtsfjord har en liten lufthavn, noe som betyr at kan du fly hit. Det går direkteruter fra Berlevåg, Mehamn, Vardø, Honningsvåg og Vadsø. Ellers er det mulig å seile hit med Hurtigruta.

Båtsfjord er mer eksotisk enn hva folk flest kanskje er klar over. For fugleinteresserte finnes det knapt en mer spennende plass å valfarte til. Fuglefjellet Syltefjordstauran er et av Norges største og en del av det mektige Makkaurhalvøya naturreservatet. Reservatet sørger for å bevare det typiske ved Øst-Finnmarks kystregion. Her finnes et rikt plante- og dyreliv, i tillegg til fuglelivet på Syltefjordstauran.

Befolkningen før og nå

Det gammelnorske navnet på Båtsfjord var Botnsfjorðr, som betyr «i bunnen av fjorden», og henviser til bosetningene der. Det har nemlig bodd folk i området i århundrer og kanskje enda lenger tilbake. Det er funnet spor etter bosetning helt tilbake til steinalderen. Fra nyere tider er den nå fraflyttede bygda Hamningberg verdt et besøk. De bevarte trehusene fra 1800-tallet viser tidstypisk byggeskikk.

Foruten Hamningberg er det lite igjen av gammel bebyggelse i hele fylket, etter at tyskerne brente store områder ned ved tilbaketrekkingen fra Finnmark i 1944, for å forhindre at fienden, Den røde armé, skulle dra nytte av landområdene. I dag bor alle kommunes innbyggere i Båtsfjord sentrum, innerst i fjordarmen. En annen kuriositet i kommunen, er at de har et av Norges høyeste TV-tårn.

Et pulserende internasjonalt fiskevær

Dagens Båtsfjord har litt over 2.200 innbyggere, og innbyggertallet har nesten fordoblet seg på få år. Folk fra hovedsakelig Litauen, Russland, Sri Lanka, Polen og Finland har stått for denne voldsomme befolkningsveksten. Båtsfjord har nærmere 30 % utenlandske innbyggere, og ligger på andreplass – etter Oslo – når det gjelder prosentvis innbyggere fra land utenfor Norge. Innflytterne og innfødte livnærer seg stort sett av fiskeri.

Båtsfjord er en av Norges viktigste steder når det gjelder fiskerinæring. Her finnes det flere fiskefabrikker, filtreringsanlegg, fryseanlegg og skipsverft som driver med reparasjoner av skip. Fiske-eventyret er ikke bare forbeholdt fastboende, turister kan også ta del i fisking i en av Norges rikeste lakseelver, gjennom sjøfiske og kongekrabbesafari. Etter å ha fisket kan du være med på tilberedingen, før du kan nyte fangsten.